• Ruim aanbod
 • Snelle reactie
 • Laagste prijs
 • Meer dan 50 jaar ervaring
Klanten beoordelen ons met een 9,3

Privacy Statement

Privacy Statement

Buro Voor Muziek is een entertainment organisatie en is gevestigd te Enschede, Euregioweg 245. Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Buro Voor Muziek. Buro Voor Muziek hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Buro Voor Muziek in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 • Wat doen we met uw gegevens?
 • Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 • Cookies
 • Klikgedrag
 • Buro Voor Muziek en andere websites
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 • Wijziging privacy beleid
 • Vragen

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen diensten.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam, adres en e-mailadres en eventueel uw geboortedatum. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Buro Voor Muziek.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Buro Voor Muziek van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze afdeling administratie van Buro Voor Muziek. Buro Voor Muziek zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Cookies

Buro Voor Muziek maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van Buro Voor Muziek en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

Klikgedrag

Op de websites van Buro Voor Muziek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

Buro Voor Muziek en andere websites

Op de website van Buro Voor Muziek treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Buro Voor Muziek geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Buro Voor Muziek heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 • De website van waaruit u onze website oproept
 • Het IP-adres
 • Het tijdstip en de datum van toegang
 • De http-antwoordcode
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt

Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Buro Voor Muziek gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt 29 augustus 2020.

Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij Buro Voor Muziek. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie : 08 december 2022

* Aan de samenstelling en informatie op deze pagina wordt de grootste zorg besteed. BuroVoorMuziek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel voor direct of indirect geleden schade ten gevolge van handelen of nalaten op basis van de functionaliteiten en/of informatie op deze pagina. BuroVoorMuziek.nl behoudt zich het recht voor de functionaliteiten en de informatie op deze pagina ten allen tijde aan te passen of anderszins te wijzigen of te verwijderen.