CLC-VECTA Verzekering

Aangesloten bij de branchevereniging CLC-VECTA

CLC-VECTA ,Centrum voor Live Communication is dé brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van congressen & vergaderen, beurzen, evenementen, entertainment en incentives.

Als CLC-VECTA lid kan Buro voor Muziek uw evenement verzekeren via het VECTA Evenementen Verzekering

De organisatie van evenementen kent nogal wat risico’s. Want wat gebeurt er als een belangrijke act of band ziek wordt of wanneer de locatie door noodweer opeens onbereikbaar wordt? Met het VECTA Evenementen Verzekering kunnen CLC-VECTA leden hun klanten de zekerheid bieden dat ze gedekt zijn tegen de financiële gevolgen van tal van calamiteiten die een evenement kunnen hinderen of zelfs verhinderen. Voor de meest actuele voorwaarden verwijzen wij naar de downloads onder aan deze pagina.

Dekking bij afgelasting evenement

 • wegens ernstige ziekte of overlijden van directieleden of andere medewerkers
 • ten gevolge van nationale ramp en/of rouw
 • ten gevolge van pandemieën/epidemieën (bijv. Mexicaanse- of vogelgriep) Voor het afsluiten van de CLC-VECTA event verzekering voor toekomstige evenementen gelden beperkingen en/of aanvullende voorwaarden ten aanzien van COVID-19.
 • wegens extreme weersomstandigheden
 • indien de locatie niet bruikbaar is door bijvoorbeeld brand

Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting 20 % aanvullende dekking

 • bij uitval van betaalde bands, gastsprekers, entertainment of artiesten. Er kan dan vervanging worden gezocht waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd.

Insolventiedekking

 • schade die ontstaat indien het CLC-VECTA lid in financiële problemen raakt

Dekking van het totale budget

 • denk aan kosten voor uitnodigingen, eventwebsites en –apps, posters, etc.

 

 

 Aanvullend bij te verzekeren

 • Ongevallen- en aansprakelijkheid*
  mogelijk bij het verzekeren van het totale budget en voor evenementen tot 500
  genodigden (daarboven op aanvraag) die plaatsvinden in Nederland.
 • Extreem weer dekking voor buitenevenementen
 • Mobiele locaties (boot, vliegtuig, trein)
 • Apparatuur/decor/muziekinstrumenten (gehuurde zaken of eigendom)

Recettedekking

 • Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd
  Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren. Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere recettebedragen zijn op aanvraag.

Eenvoudige aanmeldingsprocedure

 • CLC-VECTA lid Buro Voor Muziek meldt het evenement aan ter verzekering.

Bewijs van dekking

 • Na aanmelding een eigen certificaat als bewijs van dekking

Snelle schaderegeling

 • uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum mits alle benodigde documenten m.b.t. de schade tijdig worden ingediend

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA evenementen verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden.

De CLC-VECTA eventementen verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.

De premie van de CLC VECTA Evenementen Verzekering  bedraagt 3%, ( mogelijke aanvulling voor extreme weersomstandigheden voor buiten evenementen,  overdekte podia en feesttenten 0.5%). Dit is exclusief 21 % BTW. Deze dient uiterlijk acht dagen na het afsluiten te zijn voldaan aan Buro Voor Muziek. Op basis van uw volledige informatie verstrekt Buro Voor Muziek u een passende offerte.

Bovenstaande dekkingsinformatie is slechts een uittreksel, raadpleeg voor alle voorwaarden de volledige reglementen en toelichtingen op www.clcvecta.nl

Stichting VECTA Garantiefonds
De Corridor 10-f
3621 ZB BREUKELEN
0346-261006

Download

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden CLC-VECTA
Vecta Event verzekering voorwaarden

Terug naar boven