CLC-VECTA Evenementen Verzekering

Aangesloten bij de branchevereniging CLC-VECTA

CLC-VECTA ,Centrum voor Live Communication is dé brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van congressen & vergaderen, beurzen, evenementen, entertainment en incentives.

Als CLC-VECTA lid kan Buro voor Muziek uw evenement verzekeren via het VECTA Evenementen Verzekering

De organisatie van evenementen kent nogal wat risico’s. Want wat gebeurt er als een belangrijke act of band onverhoopt ziek wordt of komt te overlijden, of wanneer de locatie door extreme weersomstandigheden opeens onbereikbaar wordt? Als opdrachtgever sluit je contracten en ben je verplicht tot nakoming en/of betaling op basis van de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden. Met het VECTA Evenementen Verzekering kunnen CLC-VECTA leden hun klanten de zekerheid bieden dat ze gedekt zijn tegen de financiële gevolgen van tal van calamiteiten die een evenement kunnen hinderen of zelfs verhinderen. Voor de meest actuele voorwaarden verwijzen wij naar de downloads onder aan deze pagina.

Dekking bij afgelasting evenement

 • wegens ernstige ziekte of overlijden van artiest
 • Familie (1e/2egraad) van de artiest komt te overlijden of wordt ernstig ziek
 • Catastrophic non-appearance: overlijden van genodigden (dekking wanneer de oorzaak van uitval meer dan 30% van de genodigden betreft)
 • Locatie niet bruikbaar vanwege calamiteiten
 • Intrekken vergunning ( onder bepaalde omstandigheden)
 • Locatie niet bereikbaar door extreme weersomstandigheden bij binnen evenement ( buiten evenement aanvullend te verzekeren)

Aanvullend bij te verzekeren:

 • Slecht weer verzekering buiten evenementen
 • Ongevallen verzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Apparatuur/decor/muziekinstrumenten (gehuurde zaken of eigendom) verzekering
 • Decor verzekering
 • Terrorisme
 • Nationale Rouw
 • Overheidsingrijpen

Alle (gevolg) schade met betrekking tot epidemieën/ pandemieën zijn uitgesloten.

 

Dekking van het totale budget

 • denk aan kosten voor uitnodigingen, eventwebsites en –apps, posters, etc

 

 

 

Recettedekking

 • Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd
  Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren. Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere recettebedragen zijn op aanvraag.

Eenvoudige aanmeldingsprocedure

 • CLC-VECTA lid Buro Voor Muziek meldt het evenement aan ter verzekering.

Bewijs van dekking

 • Na aanmelding een eigen certificaat  of certificaat nummer als bewijs van dekking

Snelle schaderegeling

 • uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum mits alle benodigde documenten m.b.t. de schade tijdig worden ingediend

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA evenementen verzekering. Raadpleeg daarom de volgende polisvoorwaarden. De Vecta Evenementen verzekering wordt door Buro Voor Muziek namens de opdrachtgever (“de verzekeringsnemer’) afgesloten bij Allianz via assurantietussenpersoon We Insure*.

Verzekeringskaart annulering

Verzekeringskaart non-appearance

Algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden  

 

>> Per juni 2020 heeft verzekeraar Allianz de polissen met op deze pagina genoemde voorwaarden in dekking voor onze opdrachtgevers.

De CLC-VECTA Evenementen verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.

 

De premie van de CLC VECTA Evenementen Verzekering  bedraagt 3%, ( mogelijke aanvulling voor extreme weersomstandigheden voor buiten evenementen,  overdekte podia en feesttenten 0.5%). Dit is exclusief 21 % BTW. Deze dient uiterlijk acht dagen na het afsluiten te zijn voldaan aan Buro Voor Muziek. Op basis van uw volledige informatie verstrekt Buro Voor Muziek u een passende offerte.

Bovenstaande dekkingsinformatie is slechts een uittreksel, raadpleeg voor alle voorwaarden de volledige reglementen en toelichtingen op www.clcvecta.nl

Stichting VECTA Garantiefonds
De Corridor 10-f
3621 ZB BREUKELEN
0346-261006

Download

CLC Vecta – Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Terug naar boven