Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.

Hoe boek ik een artiest?
 1. U doet een informatieaanvraag via de website
 2. Wij nemen contact met u op, adviseren en maken een voorstel passend bij uw wensen en budget.
 3. U maakt een keuze en bevestigd deze aan ons
 4. Wij maken een boekingscontract en factuur voor u en wensen u een fantastisch feest of evenement!
Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg?

Wij doen ons best om tijdens werkdagen aanvraag binnen één uur te beantwoorden. Over het algemeen hanteren wij een uiterlijke termijn van 4 uur voor u een offerte krijgt. Ook in het weekend en s’ avonds zijn wij bereikbaar en kunnen wij u informeren.

Kan ik een artiest vrijblijvend in optie nemen?

Ja, het is mogelijk om een artiest vrijblijvend in optie te nemen. Opties zijn 10 dagen geldig, tenzij in het voorstel anders aangegeven. U heeft binnen deze 10 dagen de gelegenheid om met uw feestcomité of collega-organisator te overleggen of u de geplaatste optie om wilt zetten in een definitieve boeking. Een optie plaatsen kunt u simpel doen door telefonisch contact met ons op te nemen, een email te sturen of het contactformulier in te vullen.

Kan ik de artiest van tevoren spreken voor overleg?

Indien u dit wenst kunt u van tevoren telefonisch contact opnemen met ons om specifieke wensen of mogelijkheden door te spreken. In sommige gevallen is het handiger om de artiest u te laten bellen om belangrijke zaken door te nemen, wij geven uw nummer dan aan de artiest door.

Krijg ik een bevestiging van de boeking?

Voor u en ons is het prettig als zaken helder en duidelijk geregeld zijn. Voor het bevestigen van een boeking verstuurd Buro voor Muziek altijd eerst per email het boekingscontract . Op dit boekingscontract staan alle afspraken zoals afgesproken(tijden, locatie, contactpersoon etc.) die gemaakt zijn overzichtelijk op een rij. Indien het contract dat u per e-mail ontvangen heeft akkoord bevonden is ondertekend u dit voor akkoord en stuurt het retour naar ons. Voorkeur per mail. Buro voor Muziek stuurt u, na ontvangst van uw getekende boekingscontract, een door Buro voor Muziek getekend exemplaar bestemd voor uw eigen administratie. Pas na retourneren van het boekingscontract is de boeking definitief.

Hoe weet ik of een artiest goed is?

Alle artiesten die u bij Buro voor Muziek boekt zijn professionals. In de praktijk betekent dit dat alle artiesten al geruime tijd op professionele basis entertainment verzorgen, en dat zij door hun kennis en ervaring een professioneel product weten neer te zetten. U bent er zeker van dat u altijd kwaliteit in huis haalt! Mocht de artiest die u wilt boeken niet passen bij de door u opgegeven wensen voor uw feestavond, zullen wij u dit zeker aangeven en alternatieve artiesten voorstellen welke wel bij uw wensen passen.

Hoe laat is de artiest aanwezig?

In de regel is elke artiest ruim op tijd aanwezig voor aanvang van het optreden.

Hoe kan ik jullie telefonisch bereiken?

Wij zijn telefonisch 7 dagen per week bereikbaar van 09.00-21.00 uur op telefoonnummer 088-4608000.

Wie kan ik bereiken in geval van nood?

In geval van nood kunt u ons telefoonnummer gebruiken: 088-4608000.

Hoe verloopt de betaling?

Bij het door Buro voor Muziek getekende contract bestemd voor uw administratie ontvangt u ook de factuur. Deze factuur dient uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan het optreden te worden voldaan.

Bij het doen van een boeking wordt ter waarborg van het contract 25% als voorschot in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 5 dagen na de factuurdatum van de voorschotnota te worden voldaan. Restant uiterlijk 21 dagen voor aanvang optreden.

Wat als een artiest verhinderd is?

In de praktijk komt het vrijwel nooit voor dat een artiest een optreden moet afzeggen. Mocht een artiest door omstandigheden toch verhinderd zijn dan zal Buro voor Muziek er alles aan doen om voor geschikte vervanging zorg te dragen, altijd in overleg met u. Doordat we een groot artiestenbestand hebben is er eigenlijk altijd wel een goede vervangende oplossing mogelijk.

Waarom boeken via Buro voor Muziek?

BVM – Buro voor Muziek is een professioneel boekingsbureau en bestaat al ruim 50 jaar. BVM verzorgt boekingen voor meer dan 2.000 Nederlandse artiesten, bands en acts. We hebben jarenlange ervaring met het boeken van artiesten, variërend van een karikaturist, duo, festival tot grote bedrijfsevents.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat Buro voor Muziek een volledig onafhankelijk intermediair is. Om deze reden kunnen wij u, als klant, het beste advies geven. Entertainment dat past bij uw feest of evenement. Beleef de emotie!

Hoe plaats ik een optie?

Wanneer de artiest beschikbaar is kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos een optie plaatsen op uw keuze. U heeft daarna 10 dagen de gelegenheid om met uw feestcomité of collega-organisator te overleggen of u de geplaatste optie om wilt zetten in een definitieve boeking. De act/band/artiest blijft gedurende deze optie periode geheel vrijblijvend uw feest of evenement beschikbaar. Krijgt de act/band/artiest een definitieve aanvraag in uw optie periode dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U heeft dan nog steeds het recht om als eerste te boeken maar u zult dan, verschillend per artiest, eerder moeten beslissen. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van BVM- Buro Voor Muziek zijn steeds vrijblijvend.

Wanneer moet er Buma worden afgedragen?

Gebruikt u muziek tijdens uw evenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van Buma. Dit geldt voor alle optredens waar muziek ten gehore wordt gebracht uitgezonderd privéfeesten (b.v. een bruiloft of een verjaardag). Eigenaren van horecagelegenheden, welke een jaarlijkse licentie overeenkomst hebben met Buma, hoeven tot een uitkoopgage van duizend euro geen extra Buma vergoeding af te dragen.  Wilt u meer informatie over regelingen en tarieven? Informeer vrijblijvend bij uw Buro Voor Muziek boeker of kijk bij Buma afdracht.

Leveringsvoorwaarden bruiloften

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing en maken deel uit van de bevestiging bij het vastleggen van een band of item voor je privéfeest:

Bevestiging
Voor elke boeking wordt een bevestiging opgemaakt welke binnen 5 dagen na opmaak getekend dient te worden geretourneerd aan Buro voor Muziek via E mail.

Aanbetaling
Bij ondertekening van de bevestiging dienen de aanbetaling, administratiekosten en eventuele premie bij deelname H.F.G.F. binnen vijf werkdagen voldaan te worden conform toegestuurde bevestiging.

Administratie-reserveringskosten
Buro Voor Muziek brengt voor elk afgesloten contract € 30,-administratiekosten in rekening.

Wijzigingen
Indien er na het ondertekenen van de bevestiging wijzigingen zijn in speeltijden en/of locatie dan worden deze kosteloos verwerkt. De wijziging dient schriftelijk te worden gemeld (bij voorkeur per E mail).
De overeengekomen gage is berekend op vastgestelde regio’s, indien na een wijziging een eventuele nieuwe locatie buiten de regio valt, kan er een prijsverschil ontstaan wat resulteert in een meerprijs op basis van reiskosten. Deze kosten dienen binnen 5 dagen te worden voldaan conform opgave BVM Buro Voor Muziek.
Speeltijden zijn in een tijdsbestek van maximaal 4½ uur, inclusief pauzes en zijn berekend op een eindtijd van uiterlijk 01.00 uur. Na 01.00 uur, of bij overschrijding van het maximale tijdsbestek, geldt een toeslag van 20% per heel uur.

Indien de datum verplaatst dient te worden, volgt er een annulering voor de bestaande datum en wordt er een nieuwe bevestiging gemaakt. Voor deze nieuwe boeking, gelden de prijzen en voorwaarden, op de datum wanneer de nieuwe boeking wordt gemaakt, tenzij anders overeengekomen. De omboekkosten hiervoor bedragen € 50,- Deelname aan het H.F.G.F. kan hierbij worden verlengt tot de nieuwe datum. De premie voor de resterende periode (5% over de totale som op jaarbasis), kan dan  uitsluitend per kwartaal worden verlengd en wordt als zodanig berekend.

Vervangende band of item
Indien de geboekte band of het geboekte item niet kan optreden zal Buro Voor Muziek altijd een vervangende band aanbieden.
Indien jullie akkoord gaan met het aangeboden alternatief, komt de bevestiging met de reeds geboekte band, of het geboekte item te vervallen.

Voor de nieuw te boeken band of het te boeken item, wordt opnieuw een bevestiging opgemaakt. In dat geval is een reeds gedane aanbetaling verrekenbaar en worden er geen administratiekosten berekend. Indien de vervangende band, of het vervangende item duurder is en er is deelgenomen aan het H.F.G.F. dient het verschil voor het premiebedrag binnen 5 dagen te worden voldaan door deelnemer van het H.F.G.F. tenzij anders overeengekomen.

Bij boeking van een vervangende band, of een vervangend item, aangeboden door Buro Voor Muziek, wordt de eventuele méérprijs, met een maximum tot het verzekerde bedrag, bij deelname van het H.F.G.F. vergoed door het H.F.G.F. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van het door BVM aangeboden alternatief, komt de bevestiging te vervallen.
Het H.F.G.F. restitueert in dit geval de aanbetaling onder aftrek van €30,- administratiekosten en eventuele betaalde premie voor het H.F.G.F.

Huwelijks Feest Garantie Fonds (HFGH)
Het HFGF kan uitsluitend gelijktijdig met het ondertekenen van de bevestiging worden afgesloten. De premie bedraagt 5% van het overeengekomen bedrag.
Indien het HFGF is afgesloten neemt het de kosten van een annulering* van de band of item  en/of méérprijs van de vervangende band of item voor haar rekening.
Het totaal uit te keren bedrag zal nooit méér bedragen dan het bedrag waarover het H.F.G.F. is afgesloten.

*Dekking annulering:
Het H.F.G.F. dekt de kosten (Exclusief de administratiekosten en betaalde premie voor het H.F.G.F.) bij een annulering voor;

 • Relatiebreuk
 • Ernstige ziekte, ongeval en/of overlijden van deelnemer H.F.G.F. en/of partner en 1e en 2e graad familieleden
 • Complicaties bij zwangerschap

Alle overige omstandigheden zijn uitgesloten voor dekking via het H.F.G.F.
Een annulering kan uitsluitend schriftelijk worden gemeld (bij voorkeur per E mail) aan Buro Voor Muziek met vermelding van reden(en), het H.F.G.F. kan in deze om aanvullende gegevens vragen.

Annulering
Indien de bevestiging door omstandigheden geannuleerd moet worden en er is géén H.F.G.F. afgesloten, dan dient bij de annulering, het totaal openstaande bedrag conform de bevestiging, binnen 14 dagen te zijn voldaan.

Waarom kiezen voor BVM?

 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Ook kunt u bij ons terecht voor overige facilitaire zaken
 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Kijk- / luisterafspraak is mogelijk
 • Lid van brancheorganisatie CLC VECTA

Onze kantoren

Terug naar boven