Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.

Hoe boek ik een artiest?
 1. U doet een informatieaanvraag via de website
 2. Wij nemen contact met u op, adviseren en maken een voorstel passend bij uw wensen en budget.
 3. U maakt een keuze en bevestigd deze aan ons
 4. Wij maken een boekingscontract en factuur voor u en wensen u een fantastisch feest of evenement!
Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg?

Wij doen ons best om tijdens werkdagen aanvraag binnen één uur te beantwoorden. Over het algemeen hanteren wij een uiterlijke termijn van 4 uur voor u een offerte krijgt. Ook in het weekend en s’ avonds zijn wij bereikbaar en kunnen wij u informeren.

Kan ik een artiest vrijblijvend in optie nemen?

Ja, het is mogelijk om een artiest vrijblijvend in optie te nemen. Opties zijn 10 dagen geldig, tenzij in het voorstel anders aangegeven. U heeft binnen deze 10 dagen de gelegenheid om met uw feestcomité of collega-organisator te overleggen of u de geplaatste optie om wilt zetten in een definitieve boeking. Een optie plaatsen kunt u simpel doen door telefonisch contact met ons op te nemen, een email te sturen of het contactformulier in te vullen.

Kan ik de artiest van tevoren spreken voor overleg?

Indien u dit wenst kunt u van tevoren telefonisch contact opnemen met ons om specifieke wensen of mogelijkheden door te spreken. In sommige gevallen is het handiger om de artiest u te laten bellen om belangrijke zaken door te nemen, wij geven uw nummer dan aan de artiest door.

Krijg ik een bevestiging van de boeking?

Voor u en ons is het prettig als zaken helder en duidelijk geregeld zijn. Voor het bevestigen van een boeking verstuurd Buro voor Muziek altijd eerst per email het boekingscontract . Op dit boekingscontract staan alle afspraken zoals afgesproken(tijden, locatie, contactpersoon etc.) die gemaakt zijn overzichtelijk op een rij. Indien het contract dat u per e-mail ontvangen heeft akkoord bevonden is ondertekend u dit voor akkoord en stuurt het retour naar ons. Voorkeur per mail. Buro voor Muziek stuurt u, na ontvangst van uw getekende boekingscontract, een door Buro voor Muziek getekend exemplaar bestemd voor uw eigen administratie. Pas na retourneren van het boekingscontract is de boeking definitief.

Hoe weet ik of een artiest goed is?

Alle artiesten die u bij Buro voor Muziek boekt zijn professionals. In de praktijk betekent dit dat alle artiesten al geruime tijd op professionele basis entertainment verzorgen, en dat zij door hun kennis en ervaring een professioneel product weten neer te zetten. U bent er zeker van dat u altijd kwaliteit in huis haalt! Mocht de artiest die u wilt boeken niet passen bij de door u opgegeven wensen voor uw feestavond, zullen wij u dit zeker aangeven en alternatieve artiesten voorstellen welke wel bij uw wensen passen.

Hoe laat is de artiest aanwezig?

In de regel is elke artiest ruim op tijd aanwezig voor aanvang van het optreden.

Hoe kan ik jullie telefonisch bereiken?

Wij zijn telefonisch 7 dagen per week bereikbaar van 09.00-21.00 uur op telefoonnummer 088-4608000.

Wie kan ik bereiken in geval van nood?

In geval van nood kunt u ons telefoonnummer gebruiken: 088-4608000.

Hoe verloopt de betaling?

Bij het door Buro voor Muziek getekende contract bestemd voor uw administratie ontvangt u ook de factuur. Deze factuur dient uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan het optreden te worden voldaan.

Bij het doen van een boeking wordt ter waarborg van het contract 25% als voorschot in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 5 dagen na de factuurdatum van de voorschotnota te worden voldaan. Restant uiterlijk 21 dagen voor aanvang optreden.

Wat als een artiest verhinderd is?

In de praktijk komt het vrijwel nooit voor dat een artiest een optreden moet afzeggen. Mocht een artiest door omstandigheden toch verhinderd zijn dan zal Buro voor Muziek er alles aan doen om voor geschikte vervanging zorg te dragen, altijd in overleg met u. Doordat we een groot artiestenbestand hebben is er eigenlijk altijd wel een goede vervangende oplossing mogelijk.

Waarom boeken via Buro voor Muziek?

BVM – Buro voor Muziek is een professioneel boekingsbureau en bestaat al ruim 50 jaar. BVM verzorgt boekingen voor meer dan 2.000 Nederlandse artiesten, bands en acts. We hebben jarenlange ervaring met het boeken van artiesten, variërend van een karikaturist, duo, festival tot grote bedrijfsevents.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat Buro voor Muziek een volledig onafhankelijk intermediair is. Om deze reden kunnen wij u, als klant, het beste advies geven. Entertainment dat past bij uw feest of evenement. Beleef de emotie!

Hoe plaats ik een optie?

Wanneer de artiest beschikbaar is kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos een optie plaatsen op uw keuze. U heeft daarna 10 dagen de gelegenheid om met uw feestcomité of collega-organisator te overleggen of u de geplaatste optie om wilt zetten in een definitieve boeking. De act/band/artiest blijft gedurende deze optie periode geheel vrijblijvend uw feest of evenement beschikbaar. Krijgt de act/band/artiest een definitieve aanvraag in uw optie periode dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U heeft dan nog steeds het recht om als eerste te boeken maar u zult dan, verschillend per artiest, eerder moeten beslissen. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van BVM- Buro Voor Muziek zijn steeds vrijblijvend.

Wanneer moet er Buma worden afgedragen?

Gebruikt u muziek tijdens uw evenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van Buma. Dit geldt voor alle optredens waar muziek ten gehore wordt gebracht uitgezonderd privéfeesten (b.v. een bruiloft of een verjaardag). Eigenaren van horecagelegenheden, welke een jaarlijkse licentie overeenkomst hebben met Buma, hoeven tot een uitkoopgage van duizend euro geen extra Buma vergoeding af te dragen.  Wilt u meer informatie over regelingen en tarieven? Informeer vrijblijvend bij uw Buro Voor Muziek boeker of kijk bij Buma afdracht.

Leveringsvoorwaarden bruiloften

BEPALINGEN & VOORWAARDEN BOEKING PRIVEFEEST
Onderstaande bepalingen & voorwaarden maken deel uit van het contract en zijn na ondertekenen van het contract bindend.

CONTRACT
Voor elke boeking wordt een contract opgemaakt, die binnen vijf dagen na opmaak getekend geretourneerd dient te worden aan Buro voor Muziek B.V.

AANBETALING
Bij ondertekening van het contract dienen de aanbetaling, administratiekosten en eventuele premie voor deelname aan het H.F.G.F. binnen vijf werkdagen voldaan te worden conform het contract.

ADMINISTRATIE-RESERVERINGSKOSTEN
Buro Voor Muziek brengt voor elke boeking € 30,-administratiekosten in rekening.

WIJZIGINGEN
Indien na het ondertekenen van het contract wijzigingen gewenst zijn in speeltijden en/of locatie, dan worden dezen
kosteloos verwerkt. De opdrachtgever dient de gewenste wijzigingen schriftelijk te melden (bij voorkeur per e-mail).
De overeengekomen gage is berekend op vastgestelde regio’s. Als na een wijziging een andere, nieuwe locatie buiten de regio valt kan een prijsverschil ontstaan, dat resulteert in een meerprijs op basis van reiskosten. Deze kosten dienen binnen vijf dagen te worden voldaan conform opgave BVM Buro Voor Muziek B.V.
Speeltijden zijn in een tijdsbestek van maximaal 4½ uur, inclusief pauzes en zijn berekend op een eindtijd van 01.00 uur. Na 01.00 uur, of bij overschrijding van het maximale tijdsbestek, geldt een toeslag van 20% per uur. Bedoelde toeslag wordt berekend over een heel uur en dus niet pro rata. Als de datum op verzoek van de opdrachtgever wordt verplaatst, dan volgt er een annulering voor de bestaande datum en wordt een nieuw contract opgemaakt. Voor deze nieuwe boeking gelden de prijzen en voorwaarden die van toepassing zijn op de datum wanneer de nieuwe boeking wordt gemaakt, tenzij anders overeengekomen. De omboekkosten hiervoor bedragen € 50,- Deelname aan het H.F.G.F. kan hierbij worden verlengt tot de nieuwe datum. De premie voor de resterende periode (5% over de totale som op jaarbasis), kan dan uitsluitend per kwartaal worden verlengd en wordt als zodanig berekend.

VERVANGEND ITEM
Als het geboekte item door omstandigheden niet in staat is om op te treden, zal B.V.M. Buro Voor Muziek B.V. altijd een vervangend item aanbieden. Indien opdrachtgever daarmee akkoord is, komt het bestaande contract te vervallen. Voor het nieuw te boeken item wordt een nieuw contract opgemaakt. In dat geval is een reeds gedane aanbetaling verrekenbaar en worden geen administratiekosten berekend.

Indien het vervangende item duurder is en de opdrachtgever heeft deelgenomen aan het H.F.G.F., dient de opdrachtgever het verschil voor het premiebedrag binnen 5 dagen te voldoen aan B.V.M. Buro Voor Muziek B.V.  tenzij anders is overeengekomen. Bij boeking van een vervangend item, uitsluitend aangeboden door BVM Buro Voor Muziek B.V., wordt een eventuele méér-prijs van het item, met een maximum van 25% over het verzekerde bedrag, bij deelname van het H.F.G.F. vergoed door het H.F.G.F. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van het door BVM Buro Voor Muziek B.V. aangeboden alternatief, komt het contract te vervallen. B.V.M. Buro Voor Muziek B.V. restitueert in dit geval de aanbetaling onder aftrek van €30,- administratiekosten en eventuele betaalde premie voor het H.F.G.F.

HUWELIJKS FEEST GARANTIE FONDS (H.F.G.F.)
Het H.F.G.F. kan uitsluitend gelijktijdig met het ondertekenen van het contract worden afgesloten. De premie bedraagt 5% van het overeengekomen bedrag. Indien het H.F.G.F. is afgesloten neemt het de kosten van een *annulering van het geboekte item voor haar rekening.

*ANNULERING
Het H.F.G.F. dekt enkel de kosten bij annulering wegens:

 • relatiebreuk
 • ernstige ziekte, ongeval en/of overlijden van deelnemer H.F.G.F. en/of partner en 1e en 2e graad familieleden
 • complicaties bij zwangerschap
 • onbereikbaarheid van de locatie door extreme weersomstandigheden

Alle overige omstandigheden zijn uitgesloten voor dekking via het H.F.G.F.
Een annulering kan uitsluitend schriftelijk worden gemeld (bij voorkeur per E mail) aan B.V.M. Buro Voor Muziek B.V. met vermelding van reden(en). Het H.F.G.F. kan de opdrachtnemer vragen om aanvullende gegevens, waaruit de reden van annulering blijkt.

Administratiekosten en de premie voor deelname aan het H.F.G.F. zijn uitgesloten van dekking en worden niet vergoed door het H.F.G.F.

ANNULERING
Als de opdrachtgever een boeking door omstandigheden moet annuleren en er is geen H.F.G.F. afgesloten, dient de opdrachtgever bij de annulering de restantbetaling van 85% van het overeengekomen bedrag binnen vijf dagen te voldoen aan BVM Buro Voor Muziek B.V.

 

VOORWAARDEN  Huwelijks Feest Garantie Fonds H.F.G.F.

H.F.G.F. :          Wordt vertegenwoordigt door BVM Buro Voor Muziek B.V.

Deelnemer:      Diegene die op naam deelneemt aan het H.F.G.F. voor de bevestigde datum van de bruiloft.

PREMIEBETALING
Dekking gaat in op de vermelde ingangsdatum en eindigt op de op het contract vermelde einddatum.

Deelnemer dient de premie vooraf te betalen binnen vijf dagen nadat de premie voor deelname verschuldigd is geworden. Deelnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding door het H.F.G.F. na de premievervaldag, als de hierboven vermelde termijn van vijf dagen is verstreken zonder dat de premie is betaald.

GEZONDHEID & STERFGEVAL
Bij annulering wegens ziekte, ongeval en/of overlijden van deelnemer H.F.G.F. en/of partner en 1e en 2e graad familieleden verleent het H.F.G.F. dekking onder de voorwaarde, dat de desbetreffende persoon of personen ten tijde van het aangaan van deelname aan het H.F.G.F. naar beste weten van deelnemer in een goede gezondheid verkeerden. In geval van een ongeval, ziekte, aandoening, of het overlijden van deelnemer, partner van deelnemer, of een eerste- of tweedegraads familielid van de deelnemer, waardoor de bruiloft moet worden geannuleerd, worden de kosten voor het geboekte item vergoed (exclusief de premie voor deelname aan het H.F.G.F. en administratiekosten) Onder ongeval, ziekte of aandoening wordt verstaan een dusdanige, uitsluitend medisch vast te stellen mate van ongeschiktheid, waardoor deelnemer en/of partner of een eerste- of tweedegraads familielid van deelnemer niet in staat kan worden geacht, deel te nemen aan de uitvoering van de geplande activiteiten in het kader van de bruiloft.

MELDEN REDEN(EN) VOOR ANNULERING
Zodra deelnemer op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor het H.F.G.F. tot uitkering kan leiden, is deelnemer verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan de vertegenwoordiger van het H.F.G.F..

Deelnemer is verplicht binnen redelijke termijn aan het H.F.G.F. alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor het H.F.G.F. van belang zijn om reden van de annulering te kunnen beoordelen.

Aan deelname van het H.F.G.F. kunnen geen rechten worden ontleend. Als deelnemer een of meer van de voorwaarden en/of verplichtingen niet is nagekomen, waardoor de belangen van het H.F.G.F. zijn geschaad, dan vervalt het recht op dekking onder het H.F.G.F.

Waarom kiezen voor BVM?

 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Ook kunt u bij ons terecht voor overige facilitaire zaken
 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Kijk- / luisterafspraak is mogelijk
 • Lid van brancheorganisatie CLC VECTA

Onze kantoren

Terug naar boven